Regulament tabara militara de airsoft

        

                                        

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                  TABĂRA MILITARĂ DE “AIRSOFT” editia a IV-a

                                         REGULAMENT 2019

 

Perioada de desfăşurare: 18.07-25.07.2019;

 

Loc de desafaşurare: Centrul de agrement “Codrii de Aramă” Agafton, judeţul Botoşani;

 

Organizatori: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Botoşani;

                        Club Sportiv Airsoft Botosani;

                        SBC& S Iasi

Participanţi: 100 de elevi selectaţi la nivel naţional pe baza formularului de înscriere şi a jurizării aplicaţiilor trimise.

 

Descriere:

       

 

 Tabăra naţională de airsoft este la a IV a ediţie dar se doreşte a fi transpunerea unui eveniment naţional de airsoft care se află la ediţia a VII-a  şi care se desfăşoară în Botoşani cu succes, într-o tabără  pentru copii şi tineret care să popularizeze beneficiile practicării sportului în general dar şi promovarea în rândul tinerilor a principiilor care caracterizează airsoftul şi anume: disciplina, seriozitatea, onoarea.

         Obiectivul principal: Instruirea unui numar de 100 de elevi din întreaga ţară pe parcursul celor 10 zile de tabără în spirit sportiv, al onoarei şi disciplinei.

         Obiectivul secundar: Promovarea valorilor sociale, culturale şi turistice din Nordul Moldovei şi Bucovinei în rândul copiilor şi tinerilor participanţi din întreaga ţară, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti din această regiune

        

Tinerii vor participa la module de pregătire teoretică, fizică şi practică cu privire la jocul sportiv de airsoft, echipamente, replici ale armelor, tactici de joc, noţiuni de prim-ajutor, orientare în teren necunoscut pe timp de zi şi timp de noapte, campare în natură contra cronometru, echilibru şi parcurgere distanţe pe tiroliană, tragere la tir cu replici de arme utilizate în joc iar in final toti absolvenţii taberei militare de airsoft vor participa alături de veteranii clubului partener la misiunile unui joc de airsoft în pădurea în care este amplasată tabăra „Codrii de Aramă”din Agafton, Botoşani. Vor efectua drumeţii şi excursii în zona Botoşani-Suceava-Neamţ.

         Formatul taberei este unul militar, participanţii vor fi împărţiţi în grupe dimensionate între 10 şi 20 persoane fiecare dintre ele coordonate de câte un instructor, aceştia fiind în directa subordonare a comandantului companiei-tabără.

 

 

 

Criterii de eligibilitate:

Criterii eliminatorii

Aplicanţii trebuie:

 • Să fie elevi/tineri cuprinşi într-o formă de învătamânt;
 • Să aibă vârsta între 13-21 ani –  elevi, elevi postliceale sau studenti nivel anul I;
 • Să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
 • Sa fie apţi din punct de vedere medical;
 • Să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (in cazul minorilor);

 

 

  CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE

Nr.

crt.

Criterii de selecţie

Punctaj maxim

Punctaj

acordat

1

Criteriul participativ

-implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare - dovedită prin adeverinţa, diplome, contracte de voluntariat;

 

 30pct.

 

 

 

 

2

Criteriul motivaţional

-scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină) (Formular Anexat)

30 pct.

 

3

Criteriul performantelor scolare

- elevi participanti la olimpiadele scolare discipline sportive clasati pe locurile I –III, la fazele nationale si internationale – dovada constand in diplome sau alte documente de participare

20 pct.

 

4

Criteriul adecvării la domeniu

- dovezi ale cunoştinţelor, abilitatilor şi competenţelor în domeniu*

 

20 pct.

 

 

TOTAL

100 pct.

 

 
 
 
 
 

 

 Nota: Documementele justificative reprezentand dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative vor fi scanate si tranmise prin posta electronica impreuna cu celelalte documente

*) – dovedit prin diplome / adeverinte privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu/ recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

 

Perioada de înscriere:   17.06.-8.07.2019

 

  MODALITATEA DE INSCRIERE :

Înscrierea participanţilor pentru tabăra naţională se realizează pe e-mail: djst.botosani@mts.ro, tel./fax: 0231/516252, sau la sediul DJST Botosani  în baza următoarelor documente:

 1. formularul tip de înscriere ( formular anexat)
 2. documentul de identitate (CI), certificat de nastere  – în copie;
 3. diplome / certificate / adeverinţe / contracte de voluntariat / recomandari etc.- în copie;
 4. scrisoare de intentie;
 5. acordul scris al parintilor în cazul minorilor;
 6. Dovada platii contravalorii taberei( ordin plata, chitanta)

 

Nu se iau in considerare formularele incomplete;

 

     Costul unui pachet de tabara / participant este de 1000 ron si acopera urmatoarele

 

cheltuieli :

-masa si cazare integral ;

-echipament de protectie specific sportului airsoft ;

-ticou specific TMA ;

-sapca/basca specifica TMA ;

-consumabile pentru desfasurarea activitatilor teoretice si practice ;

-masa si cazare instructori ;

-materiale si echipamente utilizate pe parcursul desfasurarii taberei ;

-petrecerea unei zile la Parcul Acvatic « Cornisa » situat in apropiere ;

-transportul in cadrul activitatilor desfasurate ;

-costul programului artistic la ceremonia de inchidere a taberei.

Plata se va face prin virament in contul : RO23BTRLRONCRT0393607201 deschis la Banca Transilvania sau cu numerar la sediul DJST Botosani , Str. Uzinei nr.5, Jud Botosani.

La 10 platitori al 11-lea loc este gratuit !!!

 

     Sosirea în tabără va fi în data de 18.07.2019, până la orele 15.00.

 

 

 

Participanţii selectati vor mai avea obligatoriu :

 • echipament sportiv ( pantalon sport, tricou, pantofi sport ) ;
 • bocanc sau pantof trekking;
 • sapca;
 • pantaloni tactici ( koki, multicam, woodland, gri ) ;
 • documentele de înscriere şi fise medicale eliberate de către medicul de familie sau medicul şcolii care vor conţine obligatoriu: avizul epidemiologic şi vaccinările.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV DJST        PRESEDINTE CSABt              ADMINISTRATOR  SBC& S

         RADU HUMELNICU                   IULIAN ANTON                            MIHAELA VIERIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABĂRĂ NAŢIONALĂ MILITARĂ DE „AIRSOFT”

18.07-25.07.2019

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

I.ELEMENTE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI :

 

Numele şi prenumele : ………………………………………………………………………….,

 

Vârsta: ………………………….. Sex : M / F;        unitatea de învaţământ………………………………..,

 

Adresă:

………………………………………………………………………………………………………

Date de contact (Telefon/fax/e-mail) : ………………………………………………………………………………..

 

  II.Categorie Beneficiari ( SE VOR ATASA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE)

 1. –  elev/ student__________________
 2. – tineri cu activitate recunoscută şi rezultate remarcabile raportate la tema proiectului____
 3. – tineri din mediul rural____
 4. – tineri instituţionalizaţi /postinstituţionalizaţi____
 5. – voluntari ONGT____
 6. – altă categorie ____

 

   III.Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea.

 

    IV.Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului.

V.- Ai participat la primele editii  ale  Taberei Militare de Airsoft?          Da   ...Nu...;

      - Porţi ochelari de vedere?     Da ....Nu...    ( Nu este criteriu eliminatoriu);

     -  Mărimea la îmbracăminte ( tricou ) ..........

     -  Deţii replică airsoft pe care doreşti să o foloseşti în tabără?    Da   ... Nu...;

     -  Reprezinti unul din cluburile de airsoft din Ramânia?  ( Nu este criteriu eliminatoriu )...;

     -  Ce Club?.............

   

     

     VII.De ce vrei să participi la această tabără ? Cum crezi ca te vor ajuta activitatile derulate in tabara la dezvoltarea personala? (Răspunsul este sub forma de eseu/scrisoare de intenţie – maxim 1 pagină)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

    DATA __________________                                                   Nume şi prenume_________________________

                                                                         

                              Semnătura_________________